Opleiding Familieopstellingen

opstelling, familieopstelling, Jan Velsen

Thuisstudie en praktijkdagen.

Wie zijn wij?

Jouw docenten, Jan en Elvira Velsen, zijn 46 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen.

Jan leerde Familieopstellingen van Bert Hellinger, Traumaopstellingen van dr. Franz Ruppert en Relatie/partneropstellingen van dr. John Gottman.

Familieopstellingen Nieuwe Stijl (de Velsen methode) stellen je in staat om inzicht te krijgen welke invloed familie heeft op jouw ontwikkeling.

Start jouw eigen praktijk met deze unieke opleiding. Je kan de opleiding ook volgen wanneer je alleen aan je eigen groeiproces wil werken.

Waarom is deze opleiding uniek?

 1. Combinatie van thuisstudie en praktijkdagen;
 2. Geaccrediteerd door 4 beroepsverenigingen;
 3. Ervaren docenten Jan en Elvira Velsen;
 4. Werk aan je eigen groeiproces;
 5. Zeer aantrekkelijke prijs!

De Basisopleiding

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

Met de basisopleiding ‘Familie- en organisatieopstellingen’ leer je alle theoretische en praktische uitgangspunten van systemisch werk. Het brengt je voldoende kennis en ervaring om als gediplomeerd begeleidster of begeleider van opstellingen aan de slag te gaan.

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

De opleiding is ontwikkeld voor therapeuten. De opleiding is ook geschikt voor mensen die hun systeem van herkomst (de familie) op een dieper niveau willen ontdekken en de invloed daarvan op hun persoonlijke en professionele leven.

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

Aan de opleiding zijn 4 praktijkweekeinden gekoppeld die met medestudenten gevolgd worden, om in aanmerking te komen voor het erkende diploma.

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

Je bepaalt het tempo van studeren helemaal zelf. Want er geldt namelijk geen tijdslimiet voor het afronden van jouw opleiding. Hierdoor kun je dus naar eigen inzicht een studiepauze inlassen. Ten eerste voor een vakantie, maar ook als je het druk hebt.

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

Tijdens de 4 praktijkweekenden gaan we hands-on aan de slag met familieopstellingen: er wordt volop geoefend en je maakt de verborgen dynamiek binnen jouw familie zichtbaar. Hierdoor kom je snel tot de kern van de zaak. Kortom, je leert de problemen bij de wortel aan te pakken!

Wat leer je?

familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie

Met deze opleiding leer je familieopstellingen op professionele wijze inzetten. Tijdens een opstelling worden emotionele spanningsvelden helder gemaakt. Vervolgens kan je de onderliggende oorzaak van problemen opsporen en overgenomen gevoelens uit jouw systeem van herkomst los laten.

Hier liggen vaak fysieke of geestelijke mishandeling, het overlijden van een ouder, een miskraam, abortus, echtscheiding, seksueel misbruik et cetera aan ten grondslag. Vaak trauma’s die zich jaren later nog uiten in onder andere:

 1. depressie;
 2. angststoornissen;
 3. migraine;
 4. chronische vermoeidheid;
 5. relatieproblemen.

Met familieopstellingen beschik je over de perfecte methode om de aanleiding van deze klachten op te sporen en te behandelen.

Wat kun je ermee?

Doel van de opleiding familieopstellingen is jou voldoende kennis te verschaffen om als professioneel familie- en organisatieopsteller aan de slag te gaan. Daarnaast is de opleiding verder bedoeld voor:

 • therapeuten;
 • hulpverleners;
 • maatschappelijk werkers;
 • managers;
 • personeelsfunctionarissen;
 • coaches en counselors.

Na afronding ontvang je het BATC-erkende diploma Familie- en organisatieopstellingen / Systemisch werk (erkend als bijscholing). De ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling) kent aan het diploma 66 PE-punten toe. Tevens is de opleiding erkend als bijscholing door VBAG.

Opzeggen mag

Je bent niet verplicht de studie af te maken. Daarom kan je jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Vooruitbetaalde lesgelden worden per omgaande aan jou terugbetaald. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Echter, voor praktijkopleidingen gelden afwijkende voorwaarden.

Deskundige begeleiding

Eerst krijg je persoonlijke begeleiding van een vakdocent. Hierin adviseert hij/zij jou vanaf inschrijving tot aan de succesvolle afronding van de studie. Daarnaast kan je altijd zelf een beroep doen op jouw docent.

Huiswerk niet verplicht

Bij alle lessen staan huiswerkopgaven. Deze stuur je in via het online studentenportaal. Ook kan je deze insturen per e-mail. Hierop ontvang je van jouw vaste docent de eventuele correcties. Huiswerk insturen is niet verplicht maar wel nodig om een certificaat of diploma te halen.

Klassikaal examen

Ten slotte wordt de opleiding afgesloten met een klassikaal examen. Tijdens de laatste praktijkdag zal deze worden afgenomen. Daarna ontvang je jouw diploma of certificaat. Het diploma wordt erkend door:

 • het ABvC;
 • het BATC;
 • het VBAG.

Modern studiemateriaal

Het lesmateriaal is samengesteld door Jan Velsen. Verder zit er een logische opbouw in die voor iedereen goed is te volgen. Daarnaast krijg je de informatie stapsgewijs aangeboden. Zo kun je deze gemakkelijk opnemen en onthouden.

De Masterclass

De Masterclass Familie en Organisatieopstellingen bestaat uit 8 praktijkdagen verdeeld over een viertal weekenden. Het belangrijkste doel van deze verdiepingsopleiding is dat je leert hoe jij en jouw cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot een autonoom en zelfverantwoordelijk leven.

Toetsing, examen en diploma

De toelatingseis voor deze Masterclass is het diploma van de Basisopleiding Familie en Organisatieopstellingen of een soortgelijke opleiding in Nederland of België.

Tijdens de opleiding worden jouw vorderingen gemeten aan de hand van praktijktoetsen en de Masterclass wordt afgesloten met een schriftelijke weergave van jouw persoonlijk genogram met een beschrijving van de belangrijkste dynamieken, hypothesen en mogelijke oplossingen.

Aansluitend is er een klassikaal schriftelijk eindexamen met enerzijds meerkeuzevragen en anderzijds paratekennisvragen. Je voert als praktijkopdracht een inleidend gesprek met een cliënt, je motiveert een hypothese en je begeleidt een opstelling.

Als aan alle voorgaande voorwaarden met succes is voldaan, ontvang je een diploma. Indien je onverhoopt niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden, ontvang je een certificaat van deelname.

De onderstaande lesstof wordt tijdens de 4 weekenden intensief behandeld. Je gaat hier praktisch mee aan de slag d.w.z. dat er een goede afwisseling is van theoretische verdieping en praktische toepassing.

Spiegelneuronen en intuïtie

– spiegelneuronen (non-verbale communicatie)
– de basis van emotionele intelligentie
– stemmingen, gevoelens en lichaamshoudingen
– intuïtie en verstand
– resonantie als methode van psychotherapie
– lichaam en psyche

Trauma- en hechtingstheorie:

– het model van de opgedeelde persoonlijkheid
– traumatheorie
– multigenerationele psychotraumatologie
– hechting
– symbiotische traumata
– vroegkinderlijk trauma
– symbiotische verstrikkingen
– symbiose- en autonomie
– verstrikkingen binnen partnerrelaties

Theorie over het begeleiden van traumaopstellingen:

– daders en slachtoffers
– het proces van een traumaopstelling
– de consequenties van het werken met een traumaopstelling
– fenomenologische benaderingen
– het inleidende gesprek
– opstellingen met het ‘Verlangen’
– de rol van de begeleider
– de interventies van de begeleider
– de aanwezigheid en focus van de begeleider
– het werken met 1 op 1 sessies
– het werken met partners

Praktijk:

– oefeningen
– oefenen in kleine groepen
– oefenen in individuele sessies
– oefenen in het grote groepsverband

Leertraject:

– aanbevolen literatuur bestuderen
– PowerPoint presentaties, groepdiscussies met vraag- en antwoord sessies
– praktijkopstellingen als cliënt, representant- en begeleider
– ontwikkelen van begeleidingstechnieken
– persoonlijk groeiproces onder supervisie van de docenten

Het belangrijkste doel van deze verdiepingsopleiding is dat je leert hoe jij en jouw cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot een autonoom en zelf-verantwoordelijk leven.

Als CRKBO geregistreerd docent ben ik aangesloten bij Solo Partners (klachtenregeling en erkende geschilleninstantie) en lid van STIBAG (Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde).


content copyright © 2006 – 2018 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement