Boeken

In ‘LEVEN ZONDER MASKER’ (353 pagina’s) beschrijf ik het bewustwordingsproces over het verschil tussen eigen en overgenomen gevoelens in de familie. Het biedt de mogelijkheid om een onbewust overgenomen last los te laten.

Met dit rijk geïllustreerde handboek geef ik familieopstellingen een nieuwe impuls voor mensen die kennis willen maken met familieopstellingen en voor mensen die al bekend zijn met systemisch werk. Dit handboek is ook geschikt voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Dus ook voor lezers, die hun achtergrond op een dieper niveau willen ontdekken en de beïnvloeding daarvan op hun persoonlijke en professionele leven.

Prijs: € 24,95 

UITVERKOCHT

In ‘3-DIMENSIONAAL SYSTEMISCH WERK’ (311 pagina’s) beschrijf ik het fenomeen ‘liefde’.

Ieder mens is in de kern een uniek wezen en in staat om zijn of haar eigen werkelijkheid te creëren. Het is mijn missie om mensen in contact te brengen met hun eigen kern en hen te inspireren tot een gezond en gelukkig leven.

Heel veel mensen gaan een leven lang op zoek naar liefde, zonder deze beoogde innerlijke rust te vinden. Dat leidt veelal tot een leven met een onvoldaan gevoel en verstrikkingen. Een gevoel dat kinderen en kleinkinderen voor een deel overnemen. En zo worden verstrikkingen, weliswaar ongewild, van generatie tot generatie doorgegeven.

UITVERKOCHT

In ‘DE FAMILIE VELSEN’ (269 pagina’s) beschrijf ik mijn systeem van herkomst.

Ook de gebeurtenissen binnen mijn systeem van herkomst hebben bij mij tot verstrikkingen geleid, tot het moment dat ik met familieopstellingen in aanraking kwam en daarmee in contact kwam met mijn eigen essentie.

Voor de uitvoering van mijn genogram heb ik behalve van internet en veel literatuurbronnen, gebruik gemaakt van talrijke, authentieke, originele bronnen in diverse archieven zoals het Nationaal Archief, Gemeente Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie, in Den Haag, het Rijks, Gemeente- en het Archief van Kennermerland, in Haarlem, het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch en diverse Gemeentearchieven in het land.

Muziek

Hieronder een knop naar een lijst met nummers die ik regelmatig afspeel tijdens familieopstellingen.

Let op! Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is ‘muziekgebruiker’. Om muziek te gebruiken, heb je toestemming nodig van de maker van de muziek, de muziekauteur of uitgever. Hoe hoog de vergoeding is, hangt onder meer af van het soort muziekgebruik. Meer informatie vindt je op Buma/Stemra.

Een jazzband met verscheidene instrumenten in New Orleans

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten of de menselijke stem teneinde schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken. Aan muziek kunnen de aspecten toonhoogte, ritme, geluidssterkte, klankkleur en textuur onderscheiden worden, maar ook stilte.

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend en ervaren werd en wordt, is er geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen. Men is het er vandaag wel over eens dat muziek niet ontstaat bij de muzikant die een instrument bespeelt, maar in het oor van de luisteraar. Hoe men geluiden ervaart is dus essentieel bij de muzikale ervaring.

Het is echter wel een onomstreden feit dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met hoorbare of onhoorbare elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als zij met die bedoeling voortgebracht worden door een muziekinstrument of de menselijke stem. Muziek kan dus niet ‘per ongeluk’ worden gemaakt. Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is.

Alhoewel men vaak een structuur ontdekt in muziek en mensen haar vaak aangenaam vinden om naar te luisteren, bestaat er geen duidelijke grens tussen muziek en lawaai en evenmin tussen muziek en andere geluiden. Zo vond de 20ste eeuwse componist John Cage dat elk geluid muziek kan zijn en zei hij bijvoorbeeld, “Er bestaat geen lawaai, enkel geluid.”

Bron Wikipedia


content copyright © 2006 – 2018 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement