Masterclass Familie en Organisatieopstellingen

Jan Velsen, opleiding familieopstellingen, opleiding systemisch werken, familieopstellingen opleiding, systemisch werken opleiding

De HBO geaccrediteerde CIVAS Masterclass Familie en Organisatieopstellingen bestaat uit 8 praktijkdagen verdeeld over een viertal weekenden. Het belangrijkste doel van deze verdiepingsopleiding is dat je leert hoe jij en jouw cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot een autonoom en zelfverantwoordelijk leven.

Lesgeld: € 795,00 of 12 x € 67,50

Data reeks 09: 15/16 september 2018, 24/25 november 2018, 2/3 februari 2019, 30/31 maart 2019

Locatie: CIVAS Opleidingen BV, Oudeweg 8-b, 2031 CC HAARLEM

Toetsing, examen en diploma

De toelatingseis voor deze Masterclass is het diploma van de CIVAS Basisopleiding Familie & Organisatieopstellingen of een soortgelijke opleiding in Nederland of België. Tijdens de opleiding worden jouw vorderingen gemeten aan de hand van praktijktoetsen en de Masterclass wordt afgesloten met een schriftelijke weergave van jouw persoonlijk genogram met een beschrijving van de belangrijkste dynamieken, hypothesen- en mogelijke oplossingen. Aansluitend is er een klassikaal schriftelijk eindexamen met enerzijds meerkeuzevragen en anderzijds paratekennisvragen. Je voert als praktijkopdracht een inleidend gesprek met een cliënt, je motiveert een hypothese- en je begeleidt een opstelling. Tenslotte is er een eindbeoordeling door de praktijkdocenten.

Als aan alle voorgaande voorwaarden met succes is voldaan, ontvang je een diploma. Indien je onverhoopt niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden, ontvang je een certificaat van deelname.

De onderstaande lesstof wordt tijdens de 4 weekenden intensief behandeld. Je gaat hier praktisch mee aan de slag d.w.z. dat er een goede afwisseling is van theoretische verdieping en praktische toepassing.

Spiegelneuronen en intuïtie

– spiegelneuronen (non-verbale communicatie)
– de basis van emotionele intelligentie
– stemmingen, gevoelens en lichaamshoudingen
– intuïtie en verstand
– resonantie als methode van psychotherapie
– lichaam en psyche

Trauma- en hechtingstheorie:

– het model van de opgedeelde persoonlijkheid
– traumatheorie
– multigenerationele psychotraumatologie
– hechting
– symbiotische traumata
– vroegkinderlijk trauma
– symbiotische verstrikkingen
– symbiose- en autonomie
– verstrikkingen binnen partnerrelaties

Theorie over het begeleiden van traumaopstellingen:

– daders en slachtoffers
– het proces van een traumaopstelling
– de consequenties van het werken met een traumaopstelling
– fenomenologische benaderingen
– het inleidende gesprek
– opstellingen met het ‘Verlangen’
– de rol van de begeleider
– de interventies van de begeleider
– de aanwezigheid en focus van de begeleider
– het werken met 1 op 1 sessies
– het werken met partners

Praktijk:

– oefeningen
– oefenen in kleine groepen
– oefenen in individuele sessies
– oefenen in het grote groepsverband

Leertraject:

– aanbevolen literatuur bestuderen
– PowerPoint presentaties, groepdiscussies met vraag- en antwoord sessies
– praktijkopstellingen als cliënt, representant- en begeleider
– ontwikkelen van begeleidingstechnieken
– persoonlijk groeiproces onder supervisie van de docenten