Familieopstellingen Nieuwe Stijl

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

De Velsen methode

Jan Velsen heeft, in zijn zoektocht naar een moderne opstellingsmethode, Familieopstellingen Nieuwe Stijl ontwikkeldEr wordt gewerkt met de cliënt en representanten van zijn drie innerlijke kinderen:

  • Het magische kind
  • Het gekwetste kind
  • Het gemaskerde kind

Zij representeren respectievelijk het gezonde, het trauma- en het overlevingsdeel van de cliënt.

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

Het genogram als basis voor een familieopstelling

Belangrijke feiten uit het systeem van herkomst zijn van groot belang. Met name om onderscheid te kunnen maken tussen eigen en overgenomen gevoelens.

Een zwaar lot betekent meestal een traumatische ervaring zoals bijvoorbeeld: oorlogsverleden, gescheiden ouders, fysiek, emotioneel of seksueel misbruik, onnatuurlijke bevalling, vroeg gestorven kinderen, moord of zelfmoord, jong overleden ouders, lichamelijke of geestelijke handicap, internering in een psychiatrische inrichting, verslaving.

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

De rol van representanten

Eerst stelt de cliënt de representanten van zijn drie innerlijke kinderen op. De cliënt staat overigens ook in de opstelling. Iedereen mag vrij bewegen en met elkaar praten.

De cliënt mag vragen stellen aan de representanten. Hiermee verzamelt hij  feedback van zijn innerlijke kinderen.

En dit stelt de cliënt in staat om zijn bewustwordingsproces in gang te zetten.

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

Eigen en overgenomen gevoelens

De opgestelde kinderen vertegenwoordigen innerlijke beelden van de cliënt.

De representanten hebben geen etiket van een familielid opgeplakt gekregen en refereren bij de start van de opstelling dus ook niet aan iemand uit de familie van de cliënt.

Pas tijdens de opstelling zal blijken voor wie of voor wat de representanten staan.

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

Overlevingsstrategieën

Overlevingsstrategieën zijn meestal het gevolg van traumata.

Voorbeelden van overlevingsstrategieën zijn: de controleur, de perfectionist, de workaholic, de redder, het slachtoffer, de dader, de aanklager, de saboteur, de criticus, de drammer, de rebel, de behager, de roddelaar, de rechter.

Overlevingsdelen zijn een normaal verschijnsel. Het is geen psychische aandoening of ziekte. We zijn allemaal biologisch geprogrammeerd om te (over)leven!

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

De kleine professor

Omdat de Velsen methode geen vaste of rigide werkwijze is, ontstaan natuurlijke varianten van dit model. Daarbij kunnen de representanten van jouw drie innerlijke kinderen tijdens de familieopstelling van rol wisselen. Hierbij kan het gemaskerde kind de rol aannemen van het gekwetste kind en vice versa. Dit vergt veel theoretische kennis, een goed waarnemingsvermogen en veel praktische ervaring van de begeleider.

Een familieopstelling met de drie innerlijke kinderen van de cliënt opent de deur om zijn gezonde deel te herontdekken. Deze “kleine professor” kent de weg om jezelf en anderen onvoorwaardelijk lief te hebben; om vrij en gelukkig te zijn!

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

Het wetende veld

De representanten van de drie innerlijke kinderen en de cliënt hebben toegang tot specifieke informatie. Namelijk, informatie waarover alleen de cliënt en zijn familieleden beschikken.

Tijdens de opstelling komen de representanten in contact met een weten van onbekende personen. Daarbij komt de vraag “Waar komt deze informatie vandaan?” Zit dit weten in ons DNA of bestaat er nog een andere verklaring?

Tijdens de opleiding legt Jan Velsen uit waar deze informatie vandaan komt…


content copyright © 2006 – 2018 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement