Missie en familieopstellingen nieuwe stijl

familieopstellingen nieuwe stijl

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je draagt een last voor iemand anders in de familie, zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Het is mijn missie om jou in contact te brengen met jouw essentie en kracht; om jou te inspireren tot een zelf-verantwoordelijk, autonoom en gelukkig leven.

Familieopstellingen nieuwe stijl is een bewustwordingsproces (in groepsverband of individueel). Hierbij is het belangrijk om het verschil te ervaren tussen eigen en overgenomen gevoelens. Tegelijk kun je met deze inzichten er bewust voor kiezen om overgenomen gevoelens en eventueel ongewenst gedrag los te laten.

Familieopstellingen nieuwe stijl (de Velsen methode)

opstelling, familieopstelling, Jan Velsen

Familieopstellingen volgens de nieuwe stijl is een opstelling met representanten van jouw drie innerlijke kinderen:

 • Jouw magische;
 • jouw gekwetste;
 • en gemaskerde kinderen.

Daarbij staat de representant van jouw magische kind voor het gezonde deel van jouw ziel. En jouw gekwetste kind staat voor traumatische ervaringen uit jouw familie (het systeem van herkomst). Ten slotte herken je bij de representant van jouw gemaskerde kind de overlevingsstrategieën die jou in (over)leven hebben gehouden.

Het genogram als basis voor een familieopstelling
familieopstellingen volgens de nieuwe stijl

Bovendien zijn belangrijke feiten uit jouw systeem van herkomst (de familie) van groot belang. Met name om onderscheid te kunnen maken tussen eigen en overgenomen gevoelens. Hierbij betekent een zwaar lot meestal een traumatische ervaring.

Daarbij zijn enkele voorbeelden te benoemen:

 • Ten eerste een oorlogsverleden of opsluiting (gevangenis of concentratiekamp)
 • Ten tweede gescheiden ouders
 • Daarnaast fysiek, emotioneel of seksueel misbruik
 • Verder nog een onnatuurlijke bevalling (keizersnede en verblijf in een couveuse)
 • Ten vijfde vroeg of jong gestorven kinderen (miskraam of abortus)
 • Ten zesde moord of zelfmoord
 • Of jong overleden ouders (adoptie)
 • Tevens een lichamelijke of geestelijke handicap
 • Een internering in een psychiatrische inrichting
 • Ten slotte een verslaving (alcohol of drugs misbruik)

De rol van representanten
opleiding familieopstellingen nieuwe stijl

Eerst stel jij de representanten van jouw drie innerlijke kinderen op. Vervolgens mogen jullie met elkaar praten. Daarbij mag je vanzelfsprekend ook vragen stellen aan de representanten. Hiermee verzamel je feedback van je innerlijke kinderen. En dit stelt jou in staat om een bewustwordingsproces in gang te zetten.

Daarna kan je ervoor kiezen om overgenomen gevoelens en ongewenst gedrag los te laten. Vooral ook door jouw drie innerlijke kinderen te integreren; om vrij te zijn… Daarbij faciliteer ik als begeleider jouw familieopstelling en ik probeer zo veel als mogelijk op de achtergrond te blijven. Daardoor bied ik ruimte voor het in gang zetten van jouw bewustwordingsproces. En ben verantwoordelijk voor jouw veiligheid en de veiligheid van de groep.

Eigen en overgenomen gevoelens

Jouw innerlijke kinderen vertegenwoordigen jouw beeldvorming. Daarmee wordt voorkomen dat jij, de representanten of ik door de informatie uit het genogram worden beïnvloed. Tevens kan dit al gebeuren door het inleidende gesprek. De familieopstelling met jouw drie innerlijke kinderen weerspiegelt veel informatie. Dit komt omdat de representanten meerdere beelden van jou kunnen laten zien. Tijdens de familieopstelling kan jij misschien het gedrag van familieleden herkennen. En met het herkennen en erkennen van dit gedrag, ben jij in staat om onderscheid te maken tussen jouw eigen gevoelens en overgenomen gevoelens.

Overlevingsstrategieën

Overlevingsstrategieën zijn meestal het gevolg van traumata. Vaak ontwikkel je daarbij een of meerdere overlevingsstrategieën om te kunnen (over)leven. Hierbij zijn er verschillende voorbeelden als: De controleur, de perfectionist, de workaholic, de redder, het slachtoffer, de dader, de aanklager, de saboteur, de criticus, de drammer, de rebel, de behager, de roddelaar en de rechter. Maar een overlevingsdeel is een normaal verschijnsel, het is geen psychische aandoening of ziekte. Omdat we namelijk allemaal biologisch zijn geprogrammeerd om te (over)leven!

De kleine professor

Omdat mijn methode geen vaste of rigide werkwijze is, ontstaan natuurlijke varianten van dit model. Daarbij kunnen de representanten tijdens de familieopstelling van rol wisselen. Hierbij kan het gemaskerde kind de rol aannemen van het gekwetste kind en vice versa. Met name vergt dit veel theoretische kennis, een goed waarnemingsvermogen en veel praktische ervaring van de begeleider. Maar een familieopstelling met jouw drie innerlijke kinderen opent de deur om jouw magische kind te herontdekken. Hierbij kom je achter de juiste antwoorden. Omdat deze “kleine professor” het antwoord heeft op jouw verlangen. Namelijk, het verlangen om jezelf en anderen onvoorwaardelijk lief te hebben; om vrij en gelukkig te zijn!

Het wetende veld

De representanten van jouw drie innerlijke kinderen en jij hebben toegang tot specifieke informatie. Namelijk, informatie waarover alleen jouw familieleden zelf kunnen beschikken. Tijdens de opstelling komen jullie in contact met een weten van onbekende personen. Daarbij komt de vraag “Waar komt deze informatie vandaan?” Zit dit weten in ons DNA of bestaat er een andere verklaring?

Tijdens de Basisopleiding leg ik uit waar deze informatie vandaan komt…

Heb je een vraag over familieopstellingen nieuwe stijl (de Velsen methode), klik dan op de onderstaande knop. Ik zal jouw vraag binnen 24 uur beantwoorden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen