De grondleggers van familieopstellingen

Virginia Satir

opstellingen, familieopstellingen, Virginia SatirVirginia Satir (1916 – 1988) was samen met Iván Böszörményi-Nagy een van de belangrijkste gezinstherapeuten en grondlegger van enkele van de eerste theorieën in de gezinstherapie. Het was Satir eraan gelegen van mensen de mogelijkheden op te tekenen hoe ze hun basisvermogen kunnen benutten. Deze grondhouding drukte ze in vijf vrijheden uit: 1) De vrijheid te zien en te horen wat er op een moment werkelijk is. In tegenstelling tot wat er zou moeten zijn, geweest is of nog zal zijn. 2) De vrijheid datgene uit te spreken wat ik werkelijk voel en denk. En niet datgene wat van mij verwacht wordt of dat ik denk dat men van mij verwacht. 3) De vrijheid mijn gevoelens toe te laten. En die gevoelens niet in te ruilen voor andere. 4) De vrijheid om datgene te vragen wat ik nodig heb. En niet altijd op toestemming te wachten. 5) De vrijheid met eigen verantwoording risico’s aan te gaan. In plaats van alleen het zekere voor het onzekere te nemen en niets nieuws te durven uitproberen.

Eric Berne

opstellingen, familieopstellingen, Eric BerneEric Berne (1910 – 1970) was een Canadees Psychiater en grondlegger van de transactionele analyse. De TA onderscheidt drie  ego-posities  die in elk persoon verenigd zijn: de  ouder, het  kind  en de  volwassene. Vanuit deze posities kunnen transacties met de ander plaatsvinden. Een  transactie binnen de TA is een wederzijdse communicatie, waarbij er tegelijkertijd sprake is van waarneembare feitelijke communicatie en parallel daaraan interactie op een onuitgesproken psychologisch niveau. Bijvoorbeeld: iets met een lieve stem zeggen, maar sarcastisch bedoelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen complementaire transacties en gekruiste transacties. In complementaire transacties is er sprake van een evenredige vorm van transacties. In een gekruiste transactie is er sprake van een mismatch van ego-posities. De ego-positie die de ene aanspreekt bij de ander, is een andere dan waar de ander bij de ene aan appelleert. Gekruiste transacties worden in de TA beschouwd als niet effectief.

Bert Hellinger

opstellingen, familieopstellingen, bert hellingerBert Hellinger (1925) heeft Familieopstellingen wereldwijd bekend gemaakt. Zijn klassieke opstellingsmethode legt de nadruk op drie mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de manier waarop mensen zich binden aan sociale systemen zoals families en hoe er patronen ontstaan binnen die systemen. Hij noemt deze mechanismen het persoonlijk, collectieve en universele geweten. Het persoonlijk geweten vertelt je direct, wanneer je iets doet, of je meer of minder bij een systeem hoort; welk gedrag maakt dat je er meer bij hoort en welk gedrag maakt dat je het risico loopt eruit gezet te worden. Het collectieve geweten waakt over het voortbestaan van het systeem in zijn geheel. Dit collectieve geweten werkt, in tegenstelling tot het persoonlijk geweten, onbewust. Het universele geweten is een mechanisme met scheppende kracht en richting, het is alle systemen en alle mensen in gelijke mate welwillend toegewend. Hellinger noemt dit mechanisme ‘geest’. Therapeuten die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Heb je een vraag over de grondleggers van familieopstellingen, klik dan op de onderstaande knop. Ik zal jouw vraag binnen 24 uur beantwoorden.


content copyright © 2006 – 2018 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement