Masterclass Familieopstellingen 

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen, civas

familieopstellingen, familieopstellingen hellinger, familieopstellingen bert hellinger, bert hellinger, bert hellinger familieopstellingen, familieopstelling, opstelling, opleiding, thuisstudie, systemisch coachen, systemisch, franz ruppert, jan velsen

De Masterclass Familie & Organisatieopstellingen bestaat uit 8 praktijkdagen verdeeld over een viertal weekenden. Het belangrijkste doel van deze verdiepingsopleiding is dat je leert hoe jij en jouw cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot een autonoom en zelfverantwoordelijk leven. 

De toelatingseis voor de Masterclass is het diploma van de Civas Basisopleiding Familie & Organisatieopstellingen of een soortgelijke, geaccrediteerde opleiding in Nederland of België.

Tijdens de opleiding worden jouw vorderingen gemeten aan de hand van praktijktoetsen en de Masterclass wordt afgesloten met een schriftelijke weergave van jouw persoonlijk genogram met een beschrijving van de belangrijkste dynamieken, hypothesen en mogelijke oplossingen. Aansluitend is er een klassikaal schriftelijk eindexamen met enerzijds meerkeuzevragen en anderzijds parate kennisvragen. Je voert als praktijkopdracht een inleidend gesprek met een cliënt, je motiveert een hypothese en je begeleidt een opstelling.

De onderstaande lesstof wordt tijdens de 4 weekenden intensief behandeld. Je gaat hier praktisch mee aan de slag d.w.z. dat er een goede afwisseling is van theoretische verdieping en praktische toepassing.

Spiegelneuronen en intuïtie

 • spiegelneuronen (non-verbale communicatie)
 • de basis van emotionele intelligentie
 • stemmingen, gevoelens en lichaamshoudingen
 • intuïtie en verstand
 • resonantie als methode van psychotherapie
 • lichaam en psyche

Trauma- en hechtingstheorie:

 • het model van de opgedeelde persoonlijkheid
 • traumatheorie
 • multigenerationele psychotraumatologie
 • hechting
 • symbiotische traumata
 • vroegkinderlijk trauma
 • symbiotische verstrikkingen
 • symbiose- en autonomie
 • verstrikkingen binnen partnerrelaties

Theorie over het begeleiden van traumaopstellingen:

 • daders en slachtoffers
 • het proces van een traumaopstelling
 • consequenties van een traumaopstelling
 • fenomenologische benaderingen
 • het inleidende gesprek
 • opstellingen met het ‘Verlangen’
 • de rol van de begeleider
 • de interventies van de begeleider
 • de aanwezigheid en focus van de begeleider
 • het werken met 1 op 1 sessies
 • het werken met partners

Praktijk:

 • Oefeningen
 • oefenen in kleine groepen
 • oefenen in individuele sessies
 • oefenen in het grote groepsverband
 • aanbevolen literatuur bestuderen
 • PowerPoint presentaties en groepdiscussies
 • praktijkopstellingen als cliënt en begeleider
 • ontwikkelen van begeleidingstechnieken
 • persoonlijk groeiproces met supervisie

I love myself just the way I am

– –


content copyright © 2006 – 2018 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement